Štítky

Štítky

Nacházíte se zde: 

Štítky

Níže následuje přehled pojmů, které by Vás mohly zajímat a jejich vztah k nabízenému obsahu. Po rozkliknutí získáte více informací o daném pojmu.

 

Obecná témata

 • přijímací zkoušky na střední školy online
  • informace o průběhu přijímacího řízení
  • přijímací zkoušky nanečisto

 

Matematika

 • z 5. třídy - přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky na osmileté studijní obory
  • zápis v desítkové soustavě - číslo zapsat slovem a obráceně
  • rozvinutý zápis čísel
  • porovnání dvou čísel
   • abstraktní porovnání - Tomáš je větší než Honza, Honza je větší než Jakub ...
  • menšenec a menšitel
  • obvod a obsah čtverce
  • obvod a obsah obdélníka
  • obvod a obsah složitějších obrazců - s rozkladem na čtverce a obdélníky
  • násobky čísel
   • kolikrát je jedno číslo menší/větší než druhé
   • Jakub je starší než Tomáš. Za dva roky ....
  • doplnění číslic
   • doplnění číslic do součtů - místo hvězdiček, do obdélníčků
   • doplnění číslic do speciálních obrazců
  • příklady obsahující x-ciferné číslo
   • největší pěticiferné číslo
   • nejmenší pěticiferné číslo
  • společná práce
   • přímá úměrnost - jednoduché slovní úlohy vedoucí 
  • zaokrouhlování čísel
  • výpočet s časem
   • Řidič vyjel v 5:00 z Prahy do Brna. Po cestě měl 30 min pauzu na kafe, pak 15 min na wc a do Brna dorazil .... 
 • z 9. třídy - přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky na čtyřleté studijní obory
  • dělitelnost
   • ciferný součet - součet všech číslic
  • mocniny a odmocniny
  • racionální čísla
  • poměry
  • trojčlenka
  • rovnice
  • nerovnice
  • slovní úlohy

 

Český jazyk

 • Tyto kurzy zatím připravujeme.
 • přijímačky online - připravujeme přijímací zkoušky nanečisto online