1. Lekce

1. Lekce

Nacházíte se zde: 

1. Lekce

Tato lekce je rozsahově srovnatelná s přijímacími zkouškami. Čas na vypracování by měl být 45 - 60 minut. V případě využití této lekce jako přijímacích zkoušek nanečisto si příklady zkontrolujte až po uplynutí časového limitu (až budete mít vše spočítané).

1. Zapište v desítkové soustavě čísla:

 • a) sedm tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři  
   řešení
   
 • b) deset tisíc dvacet jedna 
   řešení
   
 • c) sedm miliónů osm 
   řešení
   

 

2. Zapište ve zkráceném tvaru:

 • 7 . 100 + 4 . 10 + 6 . 1 
   řešení
   
 • 9 . 1 000 + 0 . 100 + 7 . 10 + 5 . 1 
   řešení
   

 

3. Napište rozvinutý zápis daných čísel v desítkové soustavě:

 • 439 
   řešení
   
 • 17 541 
   řešení
   
 • 8 632 123 
   řešení
   

 

4. Porovnejte pomocí znaků < a > čísla:

 • 53 a 63 
   řešení
   
 • 123 a 321 
   řešení
   
 • 9 998 a 9 997 
   řešení
   

 

5. Vypočítejte a doplňte správný znak nerovnosti nebo rovnosti mezi dva příklady

 • a) 125 : 5 = číslo 1   znak   40 : 8 . 100 =  číslo 2  
   řešení
   
 • b) 4538 - 256 = číslo 1  znak   434 . 10 =  číslo 2  
   řešení
   

 

6. Připište jednoho sčítance tak, aby součet byl 900:

 • a) 315 + 28 + 247 +  ? = 900   
   řešení
   
 • b) 59 + 227 + 9 + 104 + ? = 900 
   řešení
   

 

7. Opravte menšitele tak, aby se rozdíl rovnal 300:

 • a) 786 - 395 
   řešení
   
 • b) 927 - 659 
   řešení
   

 

8. Na následujícím obrázku je nakreslen plán zahrady. Dopočítejte chybějící délky stran x a y a určete obvod zahrady.

obrazec1

 

 řešení

Zpět k teorii