Dělitelnost (Z)

Dělitelnost (Z)

Nacházíte se zde: 

Dělitelnost

1. Základní operace

1.1) Určete zpaměti všechny dělitele čísel: 

 

1.2) Určete zpaměti nejmenší společný násobek čísel:

 

2. Ze zadaných čísel vyberte všechna prvočísla:

7;15;51;19;24;17;37;74;1;6;123

? 
 řešení

 

3. Práce se zlomky - využijte dělitelnost čísel. Vypočítejte:

3.1)

3.2)3.3)  

3.4)

 

4. Další úlohy:

4.1) Určete všechna sudá prvočísla.

? 
 řešení

 

4.2) Slovní úloha:

Zadání: Dva cyklisté vystarovali na okruhu ze startovní čáry ve stejný okamžik. První projede celý okruh za 1min 15s, druhý za 90s. Kdy se potkají na startu?
Určete nejkratší možnou dobu.

? 
 řešení

Zpět k teorii