Online kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia

Kurzy

Nacházíte se zde: 

Online kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia

1. Úvod

Online kurzy patří k nejmodernějším metodám výuky s využitím Internetu. Hlavní výhodou těchto kurzů je fakt, že můžete studovat kdykoliv máte chuť a nemusíte se omezovat pravidelností či délkou studia. Někteří studenti se dokáží soustředit jen 30 minut, jiní třeba 2 hodiny. S využitím online kurzu je doba strávená studiem na Vás.

Online kurzy lze obecně rozdělit na dva základní typy:

  • online kurzy s učitelem
  • online kurzy bez učitele - toto je případ většiny našich kurzů 

 

Proč kupovat online kurz a ne raději běžný prezenční kurz?

Nejlepším přístupem je kombinovat všechny 3 možnosti výuky:

  • prezenční kurz - nejlépe na střední škole, kam se student hlásí. V rámci těchto kurzů se toho většinou moc nestihne, ale učitel upozorní na nejvýznamnější témata, která se mohou u přijímacích zkoušek vyskytnout.

  • online kurz - student si systematicky procvičí všechna (nebo většinu) témat, která se mohou u přijímacích zkoušek vyskytnout. 

  • soukromé doučování - student si může na papír napsat příklady, které v online kurzu nepochopil a v rámci doučování si je může spočítat se svým učitelem. V případě této kombinované výuky by měly většinou stačit 2-3 soukromé konzultace. Aktivní studenti nemusí potřebovat žádné soukromé doučování.

    Pozor: v případě vytištěných příkladů je nesmíte učiteli nechat. Došlo by k porušení autorských práv a našich obchodních podmínek.

 

Porovnání těchto 3 možností výuky

 

  online
kurz
prezenční
kurz
 
soukromé
doučování
 
Cena  200 - 600 Kč 800 - 2 500 Kč  200 - 300 Kč/h
Předpokládaný počet vyuč. h.

(Z) - asi 30 a více
(P) - asi 50 a více

6 - 12 

 1
Přepočtená cena
za vyuč. hod.
(přibližně)

10 - 20 Kč   100 - 200 Kč 200 - 300 Kč 
Počet studentů
ve třídě

 -  15 - 30
Počet probraných
témat
všechna
(nebo většina)
asi 5 hlavních
témat
max. 1 téma
za 1 hodinu