Matematika - čtyřleté - přehled vzorců

Přehled vzorců

Nacházíte se zde: 

Matematika - čtyřleté - přehled vzorců

Cílem tohoto dokumentu je shrnout množinu základních vzorců, které musíte nutně umět k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu.

 

Následující vzorce jsou rozděleny do těchto kategorií:

  1. Výpočet geometrických obrazců
  2. Algebraické výrazy

 

1. Základní geometrické obrazce

obrazec obvod obsah
čtverec O = 4.a S = a2
obdélník  O = 2.(a + b) S = a.b
kosočtverec O = 4.a  S = a.v (strana krát výška) 
kosodélník O = 2.(a + b) S = a.va nebo S = b.vb
lichoběžník O = a + b + c + d

trojúhelník O = a + b + c
priklad
kruh O = 2 . pi . r S = pi . r2

 

2. Algebraické vzorce pro manipulaci s mnohočleny

Následující základní vzorce musíte umět nutně zpaměti:

  • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  • (a - b)2 = a2 - 2ab + b2
  • a2 - b2 = (a + b).(a - b)