VOP stručně

VOP stručně

Nacházíte se zde: 

Všeobecné obchodní podmínky - stručně

Toto je pouze výtah z VOP a nikoliv jejich náhrada. Ve stručnosti platí následující podmínky:

1. Uživatel = Vy

 • Online kurzy + všechny materiály na tomto webu můžete používat pouze pro osobní potřebu. 
 • Obsah online kurzů nemůžete použít pro komerční účely. 
 • Libovolné materiály si můžete opsat, ale nesmíte je už dále šířit. 
 • Vždy 1 lekci si můžete vytisknout a používat pro studijní účely. Před tiskem další lekce pak musíte tuto lekci skartovat. Žádné tištěné materiály nesmíte nijak šířit. Zjistili bychom to.
 • Přístup k online kurzům je časově omezený! Po uplynutí stanovené doby už nebudete mít k těmto materiálům přístup. 
 • Po zaplacení kurzu se již kurzovné nevrací, neboť část kurzu jste si v podobě ukázkové lekce mohli vyzkoušet již předem.

 

2. Provozovatel = my

 • Musíme Vám umožnit přístup k online kurzům.
 • V případě výpadku serveru budou všechny probíhající online kurzy prodlouženy o dobu výpadku. Pokud nám tedy vypadne server na 1h, tak o tuto 1h Vám ke kurzům prodloužíme přístup. 

 

3. Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

3.1 Rozsah zpracovávaných údajů

 • Pro účely registrace na tomto serveru je z osobních údajů třeba pouze email. Email slouží:
  • pro aktivaci a správu uživatelského účtu, 
  • k zaslání zapomenutého hesla, 
  • k zasílání potvrzení objednávky, potvrzení platby a k jiným "technickým" záležitostem souvisejícím s nákupem a přístupem k online kurzu. 
 • Pokud chcete vystavit fakturu na jméno, je možné v rámci objednávky zadat Vaše fakturační údaje v rozsahu stanoveném zákonem. Jde např. o jméno, příjmení a adresu. Zadání těchto fakturačních údajů však není povinné.

3.2 Manipulace s osobními údaji

 • Striktně dodržujeme pravidlo minimalizace zpracovávaných osobních údajů. Ve většině případů zpracováváme pouze emaily zákazníků za účelem přístupu ke kurzu.
 • V případě fakturačních údajů pouze vystavíme fakturu a následně data z online systému okamžitě mažeme. Pokud zákazník nechce vystavit fakturu na jméno, tak nám osobní údaje vůbec nemusí poskytovat. Jako doklad mu slouží výpis z účtu. 
 • Všechny získané osobní údaje odstraníme z online systému nejpozději do 1 roku od ukončení kurzu. Většinou je však odstraňujeme do 30 dnů od ukončení kurzu v případě, kdy nedošlo k žádné reklamaci. 
 • Žádné Vaše osobní údaje NIKDY NIKOMU nedáme ani neposkytneme. 

3.3 Vaše práva v souladu s GDPR

 • Garantujeme Vám všechna práva ohledně přístupu, přenositelnosti i odstranění údajů, které požaduje GDRP. Detailně je to rozepsáno v plném znění VOP. 
  • Vaše údaje kdykoliv na požádání: 
   • odstraníme - pouze v případě emailu dojde i k odstranění uživatelského účtu, 
   • přeneseme nebo předáme.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, nebo si přečtěte úplnou verzi všeobecných obchodních podmínek.